CORONA HUISREGELS

 Update 30 juni 2020
(als aanvulling op ons huishoudelijk reglement)

 • Er mag een onbeperkt aantal gasten tegelijkertijd binnen aanwezig zijn, mits zij hebben gereserveerd en 1,5 meter afstand houden van andere gasten en medewerkers
 • Aan één tafel in het horecadeel of aan de bar mogen maximaal 2 personen of
  een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
 • Pool- of snooker mag door maximaal 2 personen, of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter worden bespeeld
 • Squash mag door maximaal 2 personen gelijktijdig worden beoefend.
  *               Buiten de baan geldt, voor personen ouder dan 18 jaar, de 1,5 meter regel
  *               Na het spelen wordt de deurklink, door de spelers gedesinfecteerd
  *               Het meenemen van een handdoek is verplicht
  *               Er mag uitsluitend worden gespeeld met eigen materiaal
 • Voetbal mag door 10 personen gelijktijdig op het veld worden beoefend.
  *               Buiten het veld geldt, voor personen ouder dan 18 jaar, de 1,5 meter regel
  *               Na gebruik worden de deurklinken door het personeel gedesinfecteerd
  *               Het meenemen van een handdoek is verplicht
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 • Het personeel kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 • Was of desinfecteer bij binnenkomst grondig je handen
 • Was na en het liefst ook voor het toiletbezoek grondig je handen.
 • Reinig tevens de wc-bril voor- en na het toiletbezoek met desinfectiemiddel welke naast de wc hangt
 • Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel)
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van ons bedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid of aan de in het bedrijf geldende algemene regels, dan kan jou de toegang tot ons bedrijf worden ontzegd.
 • Schade die ons bedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald
 • Een geldige ID-kaart is verplicht, hier kan naar worden gevraagd
 • Er dient altijd te worden gereserveerd
 • Bij binnenkomst wordt er een intakegesprek gehouden, hierbij dient de vragenlijst te worden ingevuld en te worden ondertekend